Nhân viên kiểm lâm vận chuyển động vật hoang dã

Gốc
Mặc cho công an phát hiệu lệnh dừng, lái xe của chi cục kiểm lâm Khánh Hòa cứ phóng bạt mạng về trụ sở cùng với bốn cá thể động vật hoang dã.

Tin nóng

Tin mới