Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương

    Nhân viên sở thú múa quạt cạnh chuồng hươu

    Gốc
    Nhân viên sở thú Adam đã biểu diễn điệu múa trong chuồng hươu cao cổ. Đoạn video được ghi lại trực tiếp từ sở thú Victoria thuộc Melbourne, Australia.

    Minh Nguyệt Video: Reuters

    Nguồn Zing https://news.zing.vn/video-nhan-vien-so-thu-gay-sot-vi-mua-quat-canh-chuong-huou-camera-ghi-lai-post1064716.html