Nhận xét của ông V. Dorin

Gốc
Giáo sư V. Dorin, học giả nổi tiếng của Nga chuyên nghiên cứu về chính sách đối ngoại của Mỹ nhận xét, chiến lược "xuất khẩu" mô hình dân chủ kiểu Mỹ làm bản đồ chính trị thế giới xuất hiện những "lò lửa" mới ẩn chứa nguy cơ đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế. Sự thật đúng như ông V.Dorin đã chỉ ra!

Tin nóng

Tin mới