Con số & sự kiện TỶ TRỌNG KIM NGẠCH NHẬP KHẨU CỦA KHU VỰC FDI SO CẢ NƯỚC (%)