Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhập khẩu thịt tăng đột biến

Gốc

8 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã phải nhập 118.000 tấn thịt, cao gấp 3 lần năm ngoái, trong khi đó xuất khẩu lại giảm.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/9/99681.cand