Nhập nhằng chế độ hai tỉ giá...

Doanh nghiệp buộc phải bán USD cho ngân hàng theo tỉ giá ngân hàng công bố, nhưng phải mua lại với tỉ giá trên thị trường tự do

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/229012.asp