Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhập như thế thì nên lắm chứ

Gốc

Hanoinet- Trong lúc cả nước từ Chính phủ tới các bộ ngành và doanh nghiệp đang tập trung sức lực đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu không chỉ trước mắt mà cả trong lâu dài thì ngành thủy sản lại kiến nghị trong thời gian tới cho nhập 2 tỷ USD thủy sản.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=78896