Nhập rác ngoại gây ô nhiễm môi trường

Gốc
Lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn và bảo vệ môi trường vừa phát hiện tại kho lạnh của Công ty cổ phần Quang Minh đóng trên địa bàn phường Phước Long, quận 9, TP HCM 4 container chứa phụ phẩm trâu bò, gồm: đuôi, móng, tủy, xương chân…. đến 97 tấn.

Nguồn CAND http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/10/77817.cand