Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhập siêu hạ nhiệt

Ổn định kinh tế vĩ mô - mục tiêu quan trọng thứ hai sau kiềm chế lạm phát - có nội dung tổng quát là bảo đảm tính thanh khoản của quốc gia với cán cân thanh toán tổng thể có số dư. Trong cán cân thanh toán tổng hợp của quốc gia, thì nhập siêu là vấn đề nóng nhất.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Chaobuoisang/2008/9/3/259705.tno