Nhập siêu tăng đáng lo ngại

Gốc
Hôm qua, tại cuộc họp về xuất nhập khẩu với các tập đoàn, tổng công ty, Bộ Công thương cho biết, nhập siêu đang có xu hướng tăng mạnh đáng lo ngại.

Theo ước tính của Bộ Công thương, quý I, Việt Nam nhập siêu khoảng 3,51 tỷ USD (bằng 25% kim ngạch xuất khẩu), cao hơn mục tiêu trung bình năm nay 5% và vượt dự báo 2,6 tỷ USD của Bộ Kế hoạch - Đầu tư. Xuất khẩu nhiều mặt hàng trong quý tăng trưởng nhưng kim ngạch vẫn giảm 1,6%. Trong khi kim ngạch nhập khẩu ước đạt 17,52 tỷ USD, tăng 37,6% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm hàng nguyên nhiên vật liệu cần nhập khẩu tăng 35,3%; nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu tăng khoảng 60,2% và nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu cũng tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Lam Thanh

Tin nóng

Tin mới