Hết tháng 10, mức nhập siêu của Việt Nam đạt gần ngưỡng 9 tỷ USD, mức mà cách đây vài tháng được các chuyên gia dự đoán cho cả năm 2007. So với cùng kỳ năm ngoái, mức nhập siêu hiện hành cao gấp hơn 2,3 lần; nếu so với kế hoạch đề ra cho cả năm 2007 thì nó đã vượt tới 1,8 lần. Xem chi tiết...