Nhập siêu vẫn chiếm 1/3 kim ngạch xuất khẩu

Gốc
Kim ngạch nhập khẩu tăng thêm 5,8 tỉ USD do một số mặt hàng mặc dù đã giảm về lượng, song vẫn tăng về giá như ôtô, máy móc thiết bị, linh kiện.

Tin nóng

Tin mới