TT - Tôi là một chuyên gia đang làm việc trong lĩnh vực hàng hải. Tôi có đọc thông tin trên Tuổi Trẻ về việc tỉnh Khánh Hòa kiến nghị cho Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin (HVS) tái nhập khẩu xỉ đồng để phun làm sạch vỏ tàu.