TTO - Khảo sát của Viện Sự sống và khỏe mạnh Meiji Yasuda (Nhật Bản) với 7.908 phụ nữ đã kết hôn ở độ tuổi 20-30 cho thấy số con cái trung bình mà các cặp vợ chồng muốn có phụ thuộc vào việc các ông chồng về nhà trước hay sau 7 giờ tối.