Các nhà lãnh đạo đảng cầm quyền Nhật Bản vừa cho biết sẽ không giải tán Hạ viện để tiến hành bầu cử trước thời hạn, cho rằng hành động này sẽ gây ảnh hưởng đến nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay.