NDĐT – Chiều 5-3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Hiroshi Fukada đã ký Công hàm trao đổi về khoản vay ODA trị giá 25 tỷ Yen (tương đương 5200 tỷ đồng) mà Nhật Bản dành cho Việt Nam.

Lễ ký.

Theo đó, khoản vay này giúp Việt Nam triển khai hai Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) chu kỳ IV và Quản lý kinh tế và nâng cao khả năng cạnh tranh (EMCC 2), nhằm hỗ trợ công tác quản lý, nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh khẳng định, ODA của Chính phủ Nhật Bản đã đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam, đặc biệt trong phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường. Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cam kết: “Chính phủ Việt Nam sử dụng khoản ODA vốn vay của Chính phủ Nhật Bản minh bạch, đúng mục đích và hiệu quả”, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cam kết.

Trên cơ sở các điều kiện khủng cho việc cung cấp và sử dụng khoản ODA vốn vay dành cho hai chương trình này, ngày 6-3, lãnh đạo Bộ Tài chính Việt Nam và đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cũng sẽ ký hai hiệp định vay cụ thể cho hai chương trình này.

XUÂN BÁCH