Chiều nay (5/3), Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ĐSQ Nhật Bản tại Việt Nam đã ký Công hàm trao đổi về khoản vốn vay ODA trị giá 25 tỷ yên của Chính phủ Nhật Bản dành cho Việt Nam hỗ trợ quản lý, nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo.

CôngThương - Theo đó, khoản vay này sẽ được cung cấp để triển khai Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) chu kỳ IV trị giá 10 tỷ yên và Chương trình hỗ trợ quản lý kinh tế và nâng cao khả năng cạnh tranh II (EMCC II) trong đợt tài khóa 2013 trị giá 15 tỷ yên.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết, trong những năm quan Nhật Bản là nhà tài trợ ODA song phương lớn nhất cho Việt Nam. ODA của Chính phủ Nhật Bản đã đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam, đặc biệt trong phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường.

Chính phủ Việt Nam cam kết sử dụng khoản vay ODA minh bạch, đúng mục đích và hiệu quả.”- Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nhấn mạnh

Về phía Nhật Bản, Đại sứ Hiroshi Fukada cho biết, khoản vốn ODA này nằm trong chương trình hỗ trợ Chính phủ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và hội nhập kinh tế quốc tế. Và Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Công hàm trao đổi được ký kết sẽ quy định các điều kiện khung cho việc cung cấp và sử dụng khoản ODA vốn vay dành cho 2 chương trình. Trên cơ sở này, ngày 6/3/2014, lãnh đạo Bộ Tài chính và đại diện.Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản sẽ ký 2 hiệp định vay cụ thể cho 2 chương trình này.

Thu Phương

PHẢN HỒI