VIT - Bất chấp sản lượng công nghiệp của Nhật Bản đã giảm liên tiếp trong 5 tháng liền do kim ngạch xuất khẩu thu hẹp trong thời kỳ suy thoái tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ 2, những dấu hiệu phục hồi đầu tiên đã lộ diện.