Nhật Bản hỗ trợ đảm bảo chất lượng xây dựng

Gốc
Ngày 26/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh và Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam Motonori Tsuno đã ký Biên bản ghi nhận kết quả thảo luận về Hợp tác kỹ thuật Nhật Bản cho dự án tăng cường năng lực để đảm bảo chất lượng xây dựng.

Phía Nhật Bản cam kết hỗ trợ 4,5 triệu USD, đồng thời cung cấp chuyên gia, trang thiết bị máy móc cần thiết cho việc thực hiện dự án, đào tạo nhân sự Việt Nam tại Nhật Bản. JICA sẽ chịu chi phí cho các trường hợp nghiên cứu và các khóa đào tạo bao gồm cả chi phí vận chuyển và chỗ ở cho các học viên. Về phía Việt Nam, Chính phủ sẽ có biện pháp để đảm bảo duy trì lâu dài khả năng tự vận hành dự án trong và sau giai đoạn hợp tác kỹ thuật với Nhật Bản. Dự án nhằm tăng cường hệ thống bảo đảm chất lượng công trình xây dựng trên cơ sở cải thiện phương pháp quản lý dự án và làm rõ trách nhiệm của các chủ thể liên quan như chủ dự án, chủ đầu tư, kỹ sư và nhà thầu; cải thiện hệ thống giám định nhà nước về đảm bảo chất lượng công trình xây dựng. Đồng thời, dự án này cũng triển khai khung Chỉ dẫn kỹ thuật, Sổ tay an toàn xây dựng cũng như cung cấp các cơ hội đào tạo cho những người có liên quan đến hoạt động xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả của dự án. Thời hạn hợp tác kỹ thuật của dự án theo dự kiến là ba năm kể từ ngày Nhật Bản gửi chuyên gia đầu tiên tới Việt Nam./. Hoàng Tùng (Vietnam+)

Tin nóng

Tin mới