Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghệ xử lý chất thải thu hồi năng lượng

Bnews
Bnews
Gốc

Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường Nhật Bản đã thành lập Ủy ban hỗn hợp quản lý chất thải và 3R (giảm thiểu, tái chế và tái sử dụng).

Ngày 20/2, thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường Nhật Bản về việc chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý chất thải, nhất là việc áp dụng công nghệ xử lý chất thải sinh hoạt phát điện tại Việt Nam, hai Bộ đã thành lập Ủy ban hỗn hợp quản lý chất thải và 3R (giảm thiểu, tái chế và tái sử dụng).

Đồng thời, hai Bộ giao Tổng cục Môi trường chủ trì tổ chức phiên họp hàng năm nhằm đưa ra các nội dung cụ thể về hoạch định chính sách, hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến quản lý chất thải.
Trên cơ sở đó, Tổng cục Môi trường đã tiến hành cuộc họp với Tổng cục Tái tạo môi trường và Tuần hoàn vật chất Nhật Bản để cùng trao đổi nội dung tổng quan, mục tiêu và các hoạt động tiến hành, hiện trạng các vấn đề cần tập trung từ phía Việt Nam và bàn về các hoạt động của Ủy ban hỗn hợp trong năm 2020.
Phía Nhật Bản đã trình bày nội dung về quản lý chất thải và áp dụng công nghệ xử lý chất thải thu hồi năng lượng tại Việt Nam; các báo cáo về quy hoạch các cơ sở xử lý và phân loại rác thải tại nguồn, công nghệ đốt rác và xử lý tro, xỉ cũng như các hỗ trợ có thể từ phía Nhật Bản để thúc đẩy công nghệ WtE (xử lý rác thải rắn bằng phương pháp khí hóa thiếu oxy tạo ra khí tổng hợp làm nhiên liệu chạy máy phát điện); thảo luận về Kế hoạch liên quan đến hoạch định chính sách và quy định kỹ thuật, để phát triển công nghệ xử lý chất thải thu hồi năng lượng tại Việt Nam.
Tiếp đó, Tổng cục Môi trường cũng đã phối hợp với Tổng cục Tái tạo môi trường và Tuần hoàn vật chất của Nhật Bản tổ chức Hội thảo về chính sách hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản đối với các địa phương để phát triển các dự án đốt rác thu hồi năng lượng. Các chuyên gia Nhật Bản đã trình bày về các mô hình quản lý, thu gom, phân loại và xử lý rác thải, cũng như công nghệ đốt rác hiện nay tại Nhật Bản.

Những kinh nghiệm này sẽ giúp Việt Nam tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường một cách bền vững./.

Văn Hào/TTXVN