Ngày 6 /11/2007, Nghị sĩ Hạ viện Nhật Bản, Mr. Nakayama Nariaki đã trao tặng kinh phí xây dựng nhà trưng bày gốm sứ và lịch sử xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội cho Chủ tịch xã Kim Lan - ông Trương Mạnh Truyền. Lễ trao tặng kinh phí được tổ chức tại UBND xã Kim Lan, với sự góp mặt của phái đoàn Nhật Bản gồm những người ủng hộ kinh phí cho dự án này sang thăm Việt Nam.