Hiện nay nhiều công ty lớn của Nhật Bản bắt đầu chuyển sang sản xuất những mặt hàng giá rẻ nhằm mở rộng thị phần tại các thị trường mới phát triển. Đây là bước chuyển hướng chiến lược kinh doanh của các công ty Nhật Bản trong bối cảnh kim ngạch xuất khẩu của nước này tới các thị trường chủ chốt như Mỹ và châu Âu giảm mạnh do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu.