Ngày 16/1, Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda cho biết Nhật Bản sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển của khu vực tiểu vùng sông Mêcông, đặc biệt là công tác xóa đói giảm nghèo.