Nhật Bản: NEC phát triển phần mềm phiên dịch trên ĐTDĐ

XHTTOnline: Cuối tháng 11 vừa qua, NEC cho biết đã phát triển được máy phiên dịch thời gian thực đầu tiên trên thế giới cho điện thoại tế bào, nó có thể dịch tức thời các từ của những người du lịch Nhật Bản sang tiếng Anh....

Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=53&subjectID=13553