Ngày 17/1, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã ra lệnh nối lại các hoạt động tiếp nhiên liệu cho các tàu của liên quân chống khủng bố do Mỹ cầm đầu tại Ấn Độ Dương, gần 1 tuần sau khi Quốc hội thông qua dự luật chống khủng bố mới cho phép Nhật Bản nối lại hoạt động này.