Ngoài ra, theo nội dung Văn bản ghi nhớ chính thức giữa hai nước về hợp tác giáo dục, Nhật Bản sẽ giúp đào tạo giáo viên tiếng Nhật cho 11 trường đại học ở Việt Nam