Nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản ngày 12/1 cho biết nước này sẽ viện trợ 6 tỷ yên (54 triệu USD) cho bốn nước thuộc tiểu vùng sông Mê Công gồm Việt Nam, Campuchia, Lào và Mianma.