Nhật Bản sẽ ký công hàm nối lại viện trợ ODA cho Việt Nam

Gốc
Đại sứ Nhật Bản cùng với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam sẽ ký công hàm nối lại viện trợ ODA cho Việt Nam...

Tin nóng

Tin mới