(Chinhphu.vn) - Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo ngày 25/10 đã thông qua một dự luật giúp bảo vệ những thông tin được coi là bí mật quốc gia.

Theo NHK, Chính phủ Nhật cho biết dự luật này là cần thiết để tạo điều kiện chia sẻ thông tin tình báo với các nước khác, cùng với việc thành lập Hội đồng An ninh quốc gia với nhiệm vụ giám sát các chính sách an ninh và ngoại giao.

Theo dự luật mới này, người đứng đầu của các cơ quan hành chính, (như các Bộ trưởng), sẽ được phép phân loại một số thông tin có liên quan tới an ninh quốc gia vào nhóm bí mật quốc gia.

Chỉ các Bộ trưởng, Thứ trưởng, Thư ký Quốc hội và các nhân viên hành chính được chỉ định khác mới được tiếp cận.

Dự luật quy định mức phạt tù tối đa 10 năm cho các quan chức chính quyền làm lộ các thông tin bí mật và phạt tù tối đa 5 năm đối với những người giúp phát tán chúng.

Ngoài ra, dự luật cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo quyền tự do đưa tin của các cơ quan truyền thông và quyền được biết của dân chúng với điều kiện không vi phạm pháp luật.

Vũ Anh