Quốc hội Nhật Bản đã chính thức thông qua ngân sách kỷ lục trị giá 88.500 tỷ yên (910 tỷ USD) cho tài khóa 2009.