Trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ xuống mức 20%, Thủ tướng Taro Aso đã kêu gọi sự đoàn kết, hợp tác trong đảng Dân chủ tự do (LDP) để tránh dẫn đến nguy cơ phải giải tán Hạ viện, dẫn đến bầu cử sớm trước thời hạn