Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhật Bản: Tư nhân hóa ngành bưu chính

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Gốc

Hôm nay, 1-10, Nhật Bản bắt đầu tiến trình tư nhân hóa ngành bưu chính. Trong giai đoạn 10 năm đầu, cơ quan bưu chính Japan Post sẽ được tổ chức thành 4 công ty cổ phần. 4 công ty này cung cấp cả dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, giao nhận thư và buôn bán cổ phiếu OTC

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/SGGP12h/2007/10/123266