Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao giữa Nhật Bản và các nước Tiểu vùng Mê Kông sẽ diễn ra tại Tokyo ngày 16 - 17/1...