Ngày 5/3, tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Việt Nam, đã diễn ra lễ kí kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại dành cho dự án “Cải thiện dinh dưỡng trẻ em và đảm bảo an ninh lương thực cho những người nghèo nhất”(giai đoạn 2) năm tài khóa 2013, giữa tổ chức Save the Children Japan (NGO) với Chính phủ Nhật Bản. Tổng giá trị của dự án này là gần 450.000 USD).

Dự án này nhằm thúc đẩy hoạt động phổ biến kiến thức về y tế và dinh dưỡng cho các bà mẹ và phụ nữ mang thai, đây cũng là dự án thuộc lĩnh vực liên quan tới phụ nữ (Gender project) đang được chính phủ Nhật Bản quan tâm hỗ trợ. Đây là dự án hợp tác quốc tế trọng điểm trong khuôn khổ viện trợ không hoàn lại do NGO Nhật Bản thực hiện (Dự án đầu tư cho công tác xóa đói giảm nghèo ở Châu Á).

Phụ nữ dân tộc Tày trồng chuối trong vườn để cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em.

Được biết, năm 2013, NGO cũng đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản để tiến hành các hoạt động như đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao tri thức và kỹ năng trong lĩnh vực y tế, dinh dưỡng, tăng thu nhập bằng tiền mặt, cung cấp kiến thức và kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho phụ nữ ở huyện Văn Chấn, nơi có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất trong toàn tỉnh Yên Bái, để đạt được mục đích cuối cùng là cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em. Theo kết quả thống kê đã có trên 90% chị em phụ nữ sau khi được tập huấn chương trình này tiến hành làm vườn rau tại gia đình