Nhật Bản viện trợ hơn 447 nghìn USD cải thiện dinh dưỡng trẻ em

Gốc
NDĐT - Hôm nay, 5- 3, tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản dành cho dự án “Cải thiện dinh dưỡng trẻ em và bảo đảm an ninh lương thực cho những người nghèo nhất” (giai đoạn 2).

Với số tiền viện trợ là 447.652 USD, dự án này nhằm thúc đẩy hoạt động phổ biến kiến thức về y tế và dinh dưỡng cho các bà mẹ và phụ nữ mang thai, đây cũng là dự án thuộc lĩnh vực liên quan tới phụ nữ (Gender project) đang được Chính phủ Nhật Bản quan tâm hỗ trợ.

Tại buổi lễ, Ngài Hideo Suzuki, Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và bà Ayaka Arai, Điều phối dự án Tổ chức Save the Children Nhật Bản tại Việt Nam đã ký kết hợp đồng viện trợ.

Dự án này được ký kết giữa tổ chức Save the Children Japan, một tổ chức phi chính phủ (NGO) với Chính phủ Nhật Bản và thực hiện ở tỉnh Yên Bái.

Trong giai đoạn một được thực hiện từ năm 2012, tổ chức Save the Children Japan đã hợp tác với Sở Y tế cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái triển khai các hoạt động như bảo đảm an ninh lương thực, nâng cao tri thức và kỹ năng trong lĩnh vực y tế, dinh dưỡng, tăng thu nhập bằng tiền mặt, cung cấp kiến thức và kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho phụ nữ ở huyện Văn Chấn, nơi có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất trong toàn tỉnh Yên Bái, để đạt được mục đích cuối cùng là cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em.

Theo kết quả thống kê đã có trên 90% chị em phụ nữ sau khi được tập huấn chương trình này tiến hành làm vườn rau tại gia đình.

Kế thừa những kết quả đã đạt được trong năm qua, bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại năm tài khóa 2013, Save the Children Japan sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động trên.

Phối hợp với Sở y tế và Sở nông nghiệp, phát triển nông thôn Yên Bái nhân rộng mô hình vườn rau dinh dưỡng gia đình và đảm bảo an ninh lương thực (SRI- System of Rice Intensification), thông qua việc sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên để đa dạng hóa việc bảo đảm an ninh lương thực, tăng thu nhập bằng tiền mặt, nâng cao tri thức và kỹ năng trong lĩnh vực y tế, dinh dưỡng, tuyên truyền giáo dục về bảo vệ môi trường… nhằm mục đích cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em ở huyện Văn Chấn, nơi có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất trong toàn tỉnh Yên Bái.

Dự án này là dự án hợp tác quốc tế trọng điểm trong khuôn khổ viện trợ không hoàn lại do NGO Nhật Bản thực hiện (Dự án đầu tư cho công tác xóa đói giảm nghèo ở Châu Á).

Tin nóng

Tin mới