Nhật Bản viện trợ xây trường học tại Thái Bình

Gốc
Chính phủ Nhật Bản cam kết tài trợ cho tỉnh Thái Bình thực hiện "Dự án xây dựng trường trung học cơ sở xã Thụy Thanh", huyện Thái Thụy.

Tin nóng

Tin mới