TT (Hà Nội) - Ngày mai (31-3), Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) sẽ ký kết hiệp định các dự án vốn vay ODA cho VN với tổng trị giá 83,201 tỉ yen. Vốn vay ODA lần này sẽ tập trung vào cầu đường, đường sắt và cấp thoát nước.