Nhặt đá san hô

Gốc
Ha anh em Nguyễn Văn Vương (11 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (9 tuổi) ở xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, mồ côi cha mẹ. Ngày các em nhặt san hô trên bãi biển bán được 30-35 ngàn đồng tự nuôi nhau, tố học tại lớp học tình thương.

Ảnh dự thi của Võ Khắc Dũng.

Võ Khắc Dũng

Tin nóng

Tin mới