Bà Phan Thị Minh – chị gái của nhà văn Phan Tư - đang dịch hoàn chỉnh 51 tập nhật ký chiến trường của ông – được viết bằng 4 thứ tiếng - ra tiếng Việt để ra mắt bạn đọc trong năm 2008