Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhật ký thơ thời chiến

ND - Trong chiếc ba-lô bạc mầu và sạm đen khói súng, ngoài mấy bộ quần áo đơn sơ của liệt sĩ Lê Xuân Đĩnh, còn một cuốn sổ nhỏ, đó là cuốn Nhật ký thơ được viết vội trên đường ra trận và trong mỗi khoảng lặng hiếm hoi của chiến trường.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117372&sub=134&top=43