(VTC News) - Bên cạnh những mẫu xe ấn tượng và dàn người mẫu chuyên nghiệp, Triển lãm quốc tế Bắc Mỹ vẫn còn khá nhiều “hạt sạn” làm sự kiện lớn nhất ngành công nghiệp ôtô Mỹ phần nào bị mất điểm.