Nhật Bản đã thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tài trợ 3,9 triệu USD hỗ trợ nông dân nghèo trồng cây có múi ở ĐBSCL.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Châu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam cho biết, Dự án “Cải thiện hệ thống khuyến nông để áp dụng hệ thống canh tác và kỹ thuật trồng trọt hiệu quả hơn cho nông nghèo ở Đồng bằng sông Cửu Long”, do Chính phủ Nhật Bản tài trợ đã được triển khai thực hiện. Dự án được triển khai từ tháng 10/2009 đến năm 2014, nhằm nâng cao đời sống nông dân thông qua việc xác lập hệ thống khuyến nông áp dụng kỹ thuật sản xuất giống cây có múi sạch bệnh mà Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam (SOFRI) đang sở hữu. Dự án sẽ hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao các kiến thức, kinh nghiệm về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây có múi cho nông nghèo ở 5 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long gồm Tiền Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Trà Vinh và Bến Tre, với các hoạt động như thiết lập hệ thống vườn ươm, mô hình mẫu tại vườn, mạng lưới khuyến nông... Tổng vốn đầu tư 3,9 triệu USD, do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). Đồng bằng sông Cửu Long hiện có hơn 73.000ha cây có múi (cam, quýt, chanh, bưởi), chiếm 27,4% trong tổng số 282.000 ha cây ăn trái toàn vùng. Các tỉnh có diện tích cây có múi nhiều nhất là Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre... Thời gian qua, tuy diện tích cây có múi ở Đồng bằng sông Cửu Long vẫn được duy trì, nhưng chất lượng vườn cây có múi ở nhiều địa phương giảm sút đáng kể, chủ yếu là do bệnh vàng lá Greening và bệnh vàng lá thối rễ gây ra./. (TTXVN/Vietnam+)