NHCS tại Đồng Tháp: mô hình ngân hàng chuyên biệt vì người nghèo

Tổng kết 20 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác

Tổng kết 20 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác

Đồng Tháp: Gần 800.000 lượt người được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách

Đồng Tháp: Gần 800.000 lượt người được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách

Vốn ưu đãi giúp phụ nữ vượt khó

Vốn ưu đãi giúp phụ nữ vượt khó

Đổi thay nhờ nguồn vốn vay ưu đãi

Đổi thay nhờ nguồn vốn vay ưu đãi

Nam Định: 'Xóa' hộ nghèo bằng các giải pháp căn cơ

Nam Định: 'Xóa' hộ nghèo bằng các giải pháp căn cơ

Bà Rịa-Vũng Tàu có trên 510.800 lượt hộ nghèo được vay vốn chính sách

Bà Rịa-Vũng Tàu có trên 510.800 lượt hộ nghèo được vay vốn chính sách

'Điểm tựa' giúp hộ nghèo vươn lên

'Điểm tựa' giúp hộ nghèo vươn lên

Hơn 800 người được tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách

Hơn 800 người được tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách

'Bệ đỡ' cho người dân thoát nghèo

'Bệ đỡ' cho người dân thoát nghèo

Tỉnh Hà Giang thực hiện Nghị định 78: 20 năm giúp đồng bào vượt khó, thoát nghèo

Tỉnh Hà Giang thực hiện Nghị định 78: 20 năm giúp đồng bào vượt khó, thoát nghèo

Yên Bái: Hơn 440 nghìn lượt hộ nghèo được vay vốn ưu đãi

Yên Bái: Hơn 440 nghìn lượt hộ nghèo được vay vốn ưu đãi

Thái Bình hỗ trợ trên 142.000 hộ thoát nghèo

Thái Bình hỗ trợ trên 142.000 hộ thoát nghèo

Hiệu quả tín dụng chính sách giảm nghèo ở An Giang

Hiệu quả tín dụng chính sách giảm nghèo ở An Giang

Đơn giản hóa thủ tục vay vốn với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đơn giản hóa thủ tục vay vốn với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tín dụng chính sách: Trụ cột hỗ trợ giảm nghèo hiệu quả

Tín dụng chính sách: Trụ cột hỗ trợ giảm nghèo hiệu quả

Ngân hàng Chính sách xã hội: 9 tháng, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,68%/tổng dư nợ

Ngân hàng Chính sách xã hội: 9 tháng, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,68%/tổng dư nợ

Tín dụng chính sách - đòn bẩy thoát nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Tín dụng chính sách - đòn bẩy thoát nghèo, đảm bảo an sinh xã hội