Ngày 1/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức hội nghị góp ý kiến về dự thảo báo cáo công tác của Quốc hội và UBTVQH khóa XIII.

Nhiem ky khoa XIII, Quoc hoi khong ngung cai tien, doi moi - Anh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì Hội nghị. Ảnh: H.G

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định, với gần 5 năm qua, Quốc hội Khóa XIII đã ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, hoạt động của Quốc hội Khóa XIII vẫn còn những hạn chế, bất cập; cần được tổng kết, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của nhân dân, của quá trình hoàn thiện Nhà nước pháp quyền.

Công tác lập pháp có bước tiến nổi bật

Một điểm nhấn quan trọng trong công tác lập hiến, Quốc hội khóa XIII đã hoàn thành trọng trách xây dựng và thông qua Hiến pháp 2013, thể chế hóa đường lối của Đảng, đặc biệt là Cương lĩnh Xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; phản ánh được ý chí, nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp Nhân dân.

Cùng với đó, Quốc hội đã tập trung thực hiện khối lượng công việc lập pháp rất lớn, xem xét, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới hơn 100 luật, trong đó có nhiều bộ luật lớn, đạo luật quan trọng, cơ bản hoàn thành hệ thống pháp lý về xây dựng nhà nước pháp quyền, tổ chức bộ máy nhà nước, thể chế kinh tế thị trường, luật pháp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền tự do dân chủ của nhân dân.

Quy trình lập pháp có nhiều cải tiến, đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, tăng tình chủ động, dân chủ, công khai, minh bạch, tính cụ thể trong văn bản luật... Yếu tố gần dân, bám sát thực tiễn trong quyết sách của Quốc hội được thể hiện rõ nét.

Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ, lần đầu tiên Quốc hội thay mặt nhân dân cả nước thực hiện quyền giám sát tối cao, đánh giá tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy Nhà nước...

Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động của UBTVQH cũng đánh giá, đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao, hoàn thành khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời giải quyết những yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Cần làm rõ, đánh giá về chất lượng giám sát

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá Quốc hội, khóa XIII đã không ngừng cải tiến, đổi mới và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các mặt công tác từ lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát tối cao, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân...

Theo nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu, cần tập trung làm nổi bật công tác lập pháp, lập hiến, “nổi trội” là việc ban hành Hiến pháp.

Ông Yểu lưu ý thêm, công tác giám sát của Quốc hội đã được đổi mới, tăng cường theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả hơn, nhất là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội, phiên họp của UBTVQH. Nhưng cần làm rõ, đánh giá về chất lượng giám sát tại địa phương của Đoàn Đại biểu Quốc hội, cá nhân Đại biểu Quốc hội....

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, cần đánh giá cụ thể chất lượng Đại biểu Quốc hội. “Năng lực, trình độ chuyên môn của Đại biểu Quốc hội có ý nghĩa quyết định tới việc nâng cao hiệu quả hoạt động chung của Quốc hội”, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Ngọc Thanh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, một số ý kiến vẫn băn khoăn vì việc triển khai đưa luật vào cuộc sống vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm và đề nghị, cần bổ sung thêm nhiều bài học kinh nghiệm rút ra qua 5 năm hoạt động của Quốc hội và UBTVQH khóa XIII để tiếp tục hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Quốc hội trong những nhiệm kỳ tiếp theo...

Theo dự kiến, ngày 4/3, hội nghị góp ý kiến về dự thảo báo cáo công tác của Quốc hội và UBTVQH khóa XIII sẽ tổ chức tại TP Hồ Chí Minh.

Thảo Nguyên