Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh

Đó là vấn đề được đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) lần thứ 67, tổ chức sáng 25-9. Tham dự có đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương; lãnh đạo UBND tỉnh, T.X Phổ Yên.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung xem xét, cho ý kiến vào 7 nội dung. Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, theo báo cáo của các tiểu ban, đến nay công việc chuẩn bị, phục vụ tổ chức Đại hội đã cơ bản hoàn tất. Đối với Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc xây dựng T.X Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025, các đại biểu có chung nhận định: T.X Phổ Yên có vai trò là cực tăng trưởng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh. Việc định hướng xây dựng Thị xã trở thành thành phố trực thuộc tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Thị xã phát triển và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng cho ý kiến vào một số nội dung báo cáo mang tính chất thường kỳ để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thường trực Tỉnh ủy lựa chọn, tiếp thu tối đa những ý kiến đóng góp của các đại biểu và giao cho cơ quan tham mưu hoàn chỉnh văn bản, tiếp tục thực hiện các quy trình theo quy định. Đối với một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng 10 và thời gian tiếp theo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, cấp ủy đảng các cấp trực thuộc Tỉnh ủy cùng các đồng chí Ủy viên BTVTU tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10 là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Thời gian từ nay đến ngày khai mạc Đại hội không còn nhiều, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các Tiểu ban tham mưu, giúp việc Đại hội khẩn trương rà soát kỹ lưỡng các nội dung, chương trình, kịch bản, các phương án phục vụ tổ chức Đại hội. Các đồng chí Ủy viên BTVTU nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ được phân công.

Thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, giải quyết dứt điểm, đúng quy định các đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến nhân sự Đại hội (nếu có). Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin, quan điểm sai trái, xấu độc, xuyên tạc, hoạt động chống phá, kích động của các tổ chức phản động, thù địch. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vận động nhân dân tích cực thi đua lao động, sản xuất, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh. Tăng cường công tác tiếp công dân, không để xảy ra “điểm nóng”, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ Đại hội…

Về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư theo quy định. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 bảo đảm tiến độ. Khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo để hoàn thành đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng các dự án, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh. Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội…

Cũng trong chương trình Hội nghị, BTVTU xem xét, quyết định một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ theo thẩm quyền.

Thúy Hằng

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/chinh-tri/nhiem-vu-trong-tam-la-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-dang-bo-tinh-275477-97.html