Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhiệt độ toàn cầu sẽ giảm?

Gốc

NDĐT – Các nhà khí tượng của Liên hợp quốc cho biết, nhiệt độ toàn cầu năm nay sẽ thấp hơn năm 2007 nhờ ảnh hưởng lạnh của hiện tượng La Nina ở Thái Bình Dương.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119079&sub=72&top=41