Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhiều bệnh viện tuyến huyện để rác thải "lộ thiên"

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Vẫn còn khoảng 27% số bệnh viện đốt, hoặc chôn lấp, để rác thải ngoài trời, chủ yếu là các bệnh viện tuyến huyện.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=108136&sub=127&top=39