Nhiều bộ ban hành văn bản trái pháp luật

Gốc
Chiều 7/7, lãnh đạo Bộ Tư pháp cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2016, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã phát hiện 58 văn bản trái pháp luật, trong đó có 22 văn bản của các bộ và cơ quan ngang bộ, 36 văn bản của các địa phương. Mặc dù khẳng định không có gì “nhạy cảm”, nhưng Bộ Tư pháp cũng chưa công bố tên văn bản và tên các cơ quan, đơn vị ban hành văn bản trái pháp luật.

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Việt Dũng, trong 6 tháng đầu năm 2016 đã kiểm tra theo thẩm quyền 1.443 văn bản, bước đầu phát hiện 58 văn bản trái pháp luật (về cả nội dung và thẩm quyền ban hành), trong đó có 22 văn bản do các bộ và cơ quan ngang bộ ban hành, 36 văn bản của các địa phương ban hành.

Theo đó, Bộ Tư pháp đã có thông báo kiểm tra (tới đây sẽ thay bằng kết luận kiểm tra) đối với 54 cơ quan, đơn vị ban hành văn bản trái pháp luật, còn 4 văn bản đã được các cơ quan ban hành văn bản tiếp thu, tự xử lý sau khi Bộ Tư pháp tổ chức họp và trao đổi về các nội dung trái pháp luật. “Đến nay 9 văn bản trái pháp luật đã được xử lý, còn lại 49 văn bản trái pháp luật, trong đó có 16 văn bản đã có hướng xử lý, 33 văn bản đang tiếp tục xử lý...” – Thứ trưởng Dũng cho biết.

Trước câu hỏi của phóng viên: Liệu có vấn đề “nhạy cảm” không mà Bộ Tư pháp chưa công bố công khai tên văn bản cũng như cơ quan, đơn vị ban hành văn bản trái pháp luật, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) Đồng Ngọc Ba khẳng định: Trong lĩnh vực luật pháp không có khái niệm “nhạy cảm”, chỉ có khái niệm đúng và sai, quan trọng và ít quan trọng. “Trong công tác kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan ban hành, chúng tôi lấy tiêu chí quyền con người, quyền công dân, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội là những việc quan trọng được đặt lên hàng đầu để ưu tiên chứ không có khái niệm nhạy cảm. Việc chưa công bố tên văn bản và tên cơ quan ban hành văn bản trái pháp luật là vì thời gian có hạn, chứ không phải là không dám công khai...” – Cục trưởng Đồng Ngọc Ba lý giải.

Hải Phong

Tin nóng

Tin mới