Nhiều bốt điện thoại ở Vĩnh Phúc hết tác dụng

Gốc
Địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có hàng trăm bốt điện thoại công cộng (ĐTCC) được lắp đặt phục vụ nhu cầu liên lạc của người dân...

Tin nóng

Tin mới