Tại hội thảo “Kinh tế và quản lý bất động sản” do Tổng hội xây dựng Việt Nam phối hợp với Trường đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức hôm qua (22-11), nhiều ý kiến cho rằng thị trường bất động sản vốn còn sơ khai của nước ta đang tồn tại việc lách luật để trốn thuế.